Intelligentie onderzoek

Intelligentieonderzoek

Het kan voorkomen dat u steeds weer tegen dezelfde situaties aanloopt en u niet goed begrijpt waarom bepaalde dingen lastig voor u zijn, terwijl die ogenschijnlijk voor anderen wel gemakkelijk zijn. Ter voorbeeld; wanneer u een cursus of opleiding volgt en het u niet lukt om de stof goed te begrijpen of te onthouden. Of wanneer u merkt dat u niet goed met een gesprek kan meekomen omdat het gesprek voor uw gevoel ‘te snel’ gaat. Wanneer de oorzaak hiervan niet duidelijk is, kan het lastig zijn om hiermee om te gaan.  

In veel gevallen kan een intelligentieonderzoek (IQ-onderzoek) al veel verklaren en de nodige duidelijkheid bieden. Een IQ-onderzoek bestaat uit een tiental verschillende testen. De uitkomst van deze testen geven informatie over de verschillende gedeelten van uw brein, waardoor inzichtelijk gemaakt kan worden waar uw sterktes en zwaktes liggen en of er bijzondere verschillen tussen deze gedeelten zijn. Aan de hand van deze informatie kan Het Diagnostiek Bureau u handvatten geven om op een andere manier om te gaan met de voor u lastige situaties. Middels een kort intakegesprek kunnen we besluiten of een IQ-onderzoek passend is bij uw klachten en/of hulpvraag.

Het Diagnostiek Bureau maakt voor het intelligentieonderzoek gebruik van de WAIS-IV-NL, Wechsler Adult Intelligence Scale IV-NL