Professionals

Bent u een professional in de (geestelijke gezondheids)zorg en wilt u uw cliënt aanmelden voor een diagnostiektraject?

U kunt uw verwijsbrief sturen via zorgdomein of een mail naar contact@hetdiagnostiekbureau.nl, u krijgt vervolgens een bevestiging wanneer wij de aanvraag in behandeling nemen.
Wilt u in de verwijsbrief het volgende benoemen?
klachtenpresentatie, vermoedelijke diagnose, eventuele eerdere hulpverlening, medicatie, intoxicaties en risico’s.
Bij vragen of onduidelijkheden nemen wij contact met u op.
Wij verzoeken u voor het versturen van de verwijzing onderstaande inclusie-en exclusiecriteria door te nemen.

Heeft u vragen over over een eventuele verwijzing of over onze werkwijze?
U kunt uw vraag sturen naar contact@hetdiagnostiekbureau.nl en wij nemen contact met u op.
Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen uw vraag te beantwoorden

Het Diagnostiek Bureau verleent psychodiagnostiek en coaching in de geestelijke gezondheidszorg. Hieronder wordt onder andere begrepen diagnostiek naar ADHD, ASS en intelligentie. Het Diagnostiek Bureau biedt tevens coaching trajecten aan gericht op ASS of ADHD. Daarbij richt Het Diagnostiek Bureau zich uitsluitend op volwassenen in de leeftijd 18-67 jaar met een hulpvraag gericht op psychodiagnostiek. 

Het Diagnostiek Bureau kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten
-Met een behoefte aan persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
-Die de hulp van Het Diagnostiek Bureau niet accepteren;
-Die andere cliënten of collega zorgaanbieders discrimineren;
-Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
-Die suïcidaal gedrag vertonen;
-Met claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is.
-Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;
-Met lichamelijke zorgvragen;

-Die de Nederlandse taal niet machtig zijn;
-Met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
-Met zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn;
-Met psychose- of crisisgevoeligheid;
-Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
-Waarbij sprake is van onvrijwillige zorg conform de Wet Zorg en Dwang;
-Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
-Welke niet passen binnen de groep in zorg zijnde cliënten
-Met ernstige dreiging vanuit netwerk
-Met een klinische behandelbehoefte
-Die een gevaar opleveren voor de in zorg zijnde cliënten of werknemers. 

Het Diagnostiek Bureau is niet elke dag telefonisch bereikbaar en heeft geen crisisdienst omhanden, hierdoor verwijzen wij cliënten bij sprake van crisis naar de eigen huisarts. Het Diagnostiek Bureau kan daarnaast geen overbruggingscontact bieden bij wachttijden.

De cliënten van Het Diagnostiek Bureau zijn voornamelijk afkomstig uit provincie Groningen, maar aanmeldingen vanuit andere provincies worden ook in behandeling genomen. Zij moeten dan naar Groningen afreizen voor de aangeboden zorg.