Tarieven

Omdat wij onafhankelijke psychodiagnostiek uitvoeren, hebben wij geen contracten met zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij de privacy van de cliënt volledig waarborgen. De keerzijde van deze keuze is dat kosten van het traject voor eigen rekening van de cliënt komen. Vaak is een gedeeltelijke vergoeding via uw zorgverzekering wel mogelijk. Kijk hiervoor bij het percentage dat vergoed wordt bij niet-gecontracteerde zorg bij uw zorgverzekeraar, dit ligt ongeveer tussen de 60-80%.

Wij bieden twee pakketten van diagnostiek aan. In de intakefase wordt in overleg met u een van de pakketten geïndiceerd. Bij beide pakketten evalueren we of de eventueel gestelde diagnose voldoende verklarend kan zijn voor uw klachten. Alle pakketten zijn inclusief intakegesprekken, terugkoppelinggesprek en schriftelijk rapport. Wanneer beide pakketten worden afgenomen, wordt er eenmaal kosten van het intakeproces in rekening gebracht.

Wanneer wij na het intakeproces denken dat Het Diagnostiek Bureau geen passend aanbod voor u heeft, brengen wij alleen de kosten van het intakeproces in rekening.

Het IQ Traject
Hierbij gaat het om intelligentieonderzoeken. Wanneer er vermoedens zijn van hoogbegaafdheid, licht verstandelijke beperking of een disharmonisch intelligentieprofiel worden deze vermoedens onderzocht. De kosten voor dit traject inclusief intakegesprekken, terugkoppelingsgesprek en schriftelijk rapport bedragen €1270.72

Het ASS of ADHD Traject
Hierbij gaat het om onderzoeken naar Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Wanneer er vermoedens zijn van een van deze ontwikkelingsstoornissen worden deze vermoedens onderzocht. De kosten voor dit traject inclusief intakegesprekken, terugkoppelingsgesprek en schriftelijk rapport bedragen €2317.07

Voor nader literatuuronderzoek ten behoeve van het ASS/ADHD onderzoek, administratieve werkzaamheden en multidisciplinaire overleggen ten behoeve van het onderzoek, rekenen wij 120 minuten tijd. Dit komt neer op een bedrag van €300. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
Deze kosten gelden niet voor het IQ Traject.

Coaching
Is er bij u een diagnose ASS of ADHD gesteld en wilt u graag meer weten over hoe uw brein werkt en wilt u graag beter met uw klachten om leren gaan? Wij bieden individuele coaching gesprekken aan waarin wij uitleg geven over uw diagnose en u handvatten meegeven om minder last van uw klachten te ervaren.

Wij hanteren de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. Voor vragen omtrent de kosten van en diagnostiektraject kunt u mailen naar contact@hetdiagnostiekbureau.nl De bedragen zijn berekend inclusief BTW.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Worden de afspraken binnen 24 uur van tevoren geannuleerd dan brengen wij 50 euro kosten in rekening.