Werkgevers

Het is voor werkgevers mogelijk om een diagnostiektraject aan te vragen voor een werknemer. Loopt een werknemer bijvoorbeeld vast op het werk, of merkt u dat een werknemer langdurig niet lekker in de vel zit? Zijn sommige veranderingen op het werk lastig voor een werknemer of merkt u dat een werknemer niet goed mee kan komen tijdens vergaderingen? Wanneer dit vroeg wordt gesignaleerd kan er preventief een traject ingezet worden om de kans op latere uitval te verkleinen. Mogelijk heeft het gedrag van de werknemer een onderliggende oorzaak, bijvoorbeeld een diagnose als autisme, adhd, depressie of disharmonisch intelligentieprofiel. Onderzoek hiernaar kan al veel opheldering bieden over het gedrag van de werknemer en vaak kan met psycho-educatie over de eventuele diagnose en handvatten hoe hiermee om te gaan, de werknemer weer uit de stagnatie komen en weer op de juiste koers komen om weer beter te kunnen functioneren op het werk.

Wij hebben een samenwerking met TIJT, bedrijfsmaatschappelijk werk. Mocht er na het diagnostiektraject nog meer nodig zijn, bijvoorbeeld behandeling door een psycholoog of begeleiding door een bedrijfsmaatschappelijk werker dan kunnen zij dit ook bieden aan de werknemer. Een aanvraag of offerte voor een werkgeverstraject betreffende psychodiagnostiek kunt u bij hen opvragen via info@tijt.nl voor meer informatie: www.tijt.nl